Aké je optimálne vykurovanie pre menšie rodinné domy


Aké je optimálne vykurovanie pre menšie rodinné domy

V súčasnosti sa Vám núka na výber početné množstvo riešení akým spôsobom vyriešiť vykurovací systém v rodinnom dome. Popri stále sa zvyšujúcim cenám energií ľudia častejšie vyhľadávajú najúspornejšie riešenia a upúšťajú od tradičných zdrojov tepla ako je plyn alebo drevo. 

Pri menších objektoch je predpoklad nízkych prevádzkových nákladov na vykurovanie. Preto je   ideálne nebudovať plynovú prípojku, čím taktiež odpadajú paušálne poplatky za plyn. Takto ušetríte na vstupnej investícií.

Máte na výber aký tepelný zdroj na elektriku zvoliť. Prvé riešenie je použitie priameho elektrického vykurovania (elektrická podlahovka, el. konvektory). Tieto zariadenia vyrobia z 1kW dodanej elektriky 1kW tepelnej energie. Sú investične nenáročné, ale ich nevýhodou je vysoká spotreba elektrickej energie.  

Druhým typom elektrických zdrojov tepla sú tepelné čerpadlá. Na rozdiel od elektrických radiátorov tepelné čerpadlá elektrickú energiu nepremieňajú priamo na teplo. Sú to zariadenia, ktoré pomocou moderných technológií prečerpávajú tepelnú energiu z vonkajšieho prostredia do interiéru. Elektrickú energiu využívajú len na pohon kompresoru. Tepelné čerpadlá sa pokladajú za jeden z najefektívnejších zdrojov vykurovania:

Pri spotrebe zhruba 1kW elektriky dokážu vyprodukovať do interiéru až 5kW tepla.

Tepelné čerpadlo spotrebuje na kúrenie 4 - 5 krát menej energie ako bežné elektrické vykurovacie telesá.   

Na inštaláciu vzduchových tepelných čerpadiel nepotrebujete žiadne vrty ani zemné kolektory. Stačí Vám iba priestor pre umiestnenie vonkajšej jednotky ktorá odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu a prečerpáva ho do interiéru. Poznáme 2 typy vzduchových čerpadiel podľa toho ako odovzdávajú energiu v interiéry. 

Prvý je systém vzduch-vzduch, ktorý tepelnú energiu priamo vyfukuje do interiéru. Bežne tieto zariadenia poznáme pod názvom klimatizácie.

Druhý typ je tepelné čerpadlo vzduch-voda ktoré pomocou hydroboxu odovzdáva energiu do vody a následne do podlahového vykurovania alebo radiátorov. Týmto zariadením môžete aj efektívne ohrievať teplú vodu.

Optimálnym riešením z pohľadu investície, prevádzkových nákladov a užívateľského komfortu je kombinácia priameho elektrického vykurovania a tepelného čerpadla vzduch-vzduch, teda klimatizácie. Hlavný zdroj tepla by boli klimatizačné jednotky, ktoré pokryjú cca 90% potreby tepla s veľmi vysokou efektivitou prevádzky (4-5 x lacnejšie ako priame el. kúrenie). Ako záložný zdroj pre veľmi nízke teploty, kedy by už klimatizácia nestíhala vykurovať, by boli elektrické konvektory alebo elektrická podlahovka. Pridaná hodnota takejto kombinácie je aj v tom, že s klimatizáciu môžete v letnom období chladiť.

Návrh výsledného riešenia

Z hľadiska návrhu vhodného systému odporúčame takúto zostavu:

Klimatizačný multisplitový systém – zabezpečí chladenie a vykurovanie priestoru.  Pokryje cca  90 % ročných nákladov na vykurovanie s veľmi vysokou efektivitou prevádzky (systém tepelného čerpadla vzduch-vzduch). Každá izba by mala svoju klimatizačnú jednotku, ktoré sa napoja na jednu vonkajšiu jednotku.

Elektrické záložné kúrenie pre nízke teploty – Ako záložný zdroj odporúčame použiť elektrické doplnkové kúrenie pre zimné obdobie s veľmi nízkymi teplotami. Sú dve možnosti elektrického kúrenia. Lacnejšie – nástenné elektrické konvektory alebo komfortnejšie – elektrické podlahové vykurovanie

Elektrický ohrievač teplej vody – Pre zabezpečenie potreby teplej vody navrhujem použitie jedného elektrického ohrievača s objemom 150 litrov.

Investične je takáto zostava veľmi výhodná, lebo Vám stačí doviesť do domu iba elektrickú prípojku. Efektivita vykurovania klimatizáciu je 4 x výhodnejšia ako priame el. vykurovanie. Navyše máte aj funkciu chladenia a individuálne si môžete nastaviť teplotu v každej miestnosti.

Hlavne v severských krajinách ako je Nórsko a Švédsko je veľmi obľúbené vykurovanie pomocou klimatizácie. Užívatelia oceňujú hlavne jednoduchosť inštalácie, nízku spotrebu energie a vysokú flexibilitu najmä v prechodných obdobiach. Rýchly nábeh vykurovania alebo chladenia je obzvlášť vhodný do objektov s prerušovanou prevádzkou – víkendové domy, chaty atď.  Ďalšou nespornou výhodou je že nemusíte byť závislý od fosílnych palív a stačí Vám iba elektrická energia, ktorá je dostupná prakticky všade.

Mitsubishi Electric ako leader vo vykurovaní pomocou klimatizácií

Japonský výrobca Mitsubishi Electric vyrába vysokoefektívne  nordické klimatizačné zariadenia určené hlavne na vykurovanie. Tieto jednotky dokážu vykurovať až do vonkajšej teploty -25°C a zároveň dosahujú koeficient účinnosti COP až 5,5. Z praktického hľadiska to znamená, že z 1kW dodanej elektrickej energie sú schopné vyrobiť až 5,5kW tepla.

Tieto zariadenia je veľmi jednoduché nainštalovať do akéhokoľvek priestoru. Celý systém sa skladá z  vonkajšej jednotky, tepelného čerpadla a jednej alebo viacerých vnútorných klimatizačných jednotiek.

Viac informácií o jednotkách

zdroj: vykuruj.sk