Tepelné čerpadlá a klimatizácie Mitsubishi


 Vzduch je jedným z netradičných energetických zdrojov, ktorý vieme pomocou tepelných čerpadiel využiť. Tieto dômyselne skonštruované strojové zariadenia dokážu zvýšiť teplotnú úroveň vzduchu nízkoteplotných energetických zdrojov, na vyššiu teplotu. V podstate prečerpávajú tepelnú energiu z vonkajšieho prostredia do interiéru. Elektrickú energiu využívajú len na pohon kompresora. Pokladajú sa za jeden z najefektívnejších zdrojov vykurovania, pretože tepelné čerpadlo spotrebuje na kúrenie 4 až 5 krát menej energie ako bežné elektrické vykurovacie telesá.

Obr. Princíp činnosti tepelného čerpadla vzduch-voda

 

         Takýto systém sa skladá z jednej vonkajšej jednotky, ktorá odčerpáva energiu z vonkajšieho vzduchu a jednej alebo viacerých vnútorných jednotiek, ktoré vyfukujú teplý alebo chladný vzduch podľa požiadavky majiteľa.

          Pri výbere správneho tepelného čerpadla je potrebné sledovať hodnotu vykurovacieho faktoru COP a chladiaceho faktoru EER, ktorý vyjadruje pomer medzi výkonom tepelného čerpadla a odobratím elektrickej energie za určitých teplotných podmienok. Teda koľkokrát vykurovací výkon tepelného čerpadla prevyšuje elektrickú energiu vydanú na tento výkon. Čím je tento koeficient vyšší, tým vyššia je účinnosť tepelného čerpadla, čo znižuje náklady na vykurovanie. Spravidla sa táto hodnota pohybuje medzi 2,0 až 4,5. Jednotky od Mitsubishi elektric dosahujú hodnotu až 7,0.

          MITSUBISHI ELECTRIC má vo svojom sortimente okrem tepelných čerpadiel vzduch-vzduch, ktoré odčerpávajú energiu z vonkajšieho vzduchu a prostredníctvom klimatizačných vnútorných jednotiek vyfukujú teplý alebo chladný vzduch, aj tepelné čerpadlá vzduch-voda s názvom Zubadan Inverter - New Generation, ktoré odovzdávajú túto energiu do vody.

Obr. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizácia)

 

         Jednoduchá inštalácia a vhodnosť do každej lokality robia z tepelných čerpadliel vzduch – voda vyhľadávané riešenie vykurovania aj chladenia. Na získavanie tepelnej energie nie sú potrebné žiadne vrty ani zemné kolektory. Zdrojom energie je vonkajší vzduch, z ktorého dokáže tepelné čerpadlo využívať energiu aj pri extrémnych mrazoch. Napríklad Zubadan Inverter dokáže dosiahnuť 100 %-ný  výkon až do vonkajšej teploty -15 °C. Dokonca  pri -25 ° C dosahuje stále 75% menovitého vykurovacieho výkonu.

         Celý systém sa skladá z vonkajšej jednotky a vnútorného hydroboxu Ecodan. Pomocou hydroboxu Ecodan sa transformuje energia zo vzduchu do vody, odkiaľ je následne používaná pre vykurovanie a  ohrev teplej vody. Vnútorné hydroboxy sa delia na verziu so vstavaným 200 litrovým nerezovým zásobníkom a na verziu s možnosťou pripojenia externého zásobníka vody. Oba moduly obsahujú kompletný riadiaci systém a hydraulické komponenty. Tieto vodné moduly sa pripájanú k vonkajším jednotkám Zubadan alebo Power Inverter, s ktorými tvoria originálne systémové riešenie vykurovania a ohrevu teplej vody.

   

          Systém MITSUBISHI ELECTRIC umožňuje aj využitie odpadného tepla z klimatizácie napr. na ohrev teplej vody, pri použití špeciálnej vonkajšej jednotky Mr. Slim+. Umožňuje pripojenie na systém vzduch-voda a súčasne umožňuje pripojiť štandardnú klimatizačnú jednotku (prípadne dve) na systém vzduch-vzduch. S klimatizačnou jednotkou môžete chladiť aj vykurovať. V režime chladenia môžete odpadným teplom súčasne ohrievať teplú vodu. Pri takejto prevádzke môže dosiahnuť faktor COP až 7,0.

         Vnútorné moduly Ecodan umožňujú vďaka funkcii “autoadapt“ prispôsobenie teploty vykurovacej vody pre Váš konkrétny dom. K tepelným čerpadlám Ecodan je možné dopojiť Wi-Fi modul s aplikáciou MelCloud, pre vzdialené ovládanie prostredníctvom internetovej siete. Takto si pohodlnene môžete nastaviť teplotu, ktorú chcete mať doma, ešte cestou z práce.

zdroj: vykuruj.sk