Prečo by ste mali dbať na čistenie vašej klimatizácie ?


Vyšší výkon - Zdravý vzduch - Lacnejšia údržba - Nižšie náklady

Nečistoty nahromadené na výmenníkoch klimatizačných jednotiek znižujú ich výkonnosť, čo má za následok nízku efektivitu systému, vyššie prevádzkové náklady a kratšiu životnosť komponentov. Prach a špina sú úrodnou pôdou pre mikróby, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach, alergické reakcie a choroby prenášané vzduchom... a vzduchom sa prenášajú po celom dome/byte. 

Klasický klimatizačný systém má dva hliníkové lamelové výmenníky - výmenník vo vnútornej jednotke (výparník) a vonkajší tepelný výmenník (kondenzátor). Nepretržité prúdenie vzduchu v systéme so sebou prirodzene prináša množstvo prachu a nečistôt. 

Ako vzduch prechádza výparníkom, nečistoty zo vzduchu sa prichytia na povrch výparníku. Jednotky sú vybavené filtrami, ktoré znižujú množstvo nečistôt zo vzduchu a predchádzajú ich následnej cirkulácii. Tieto filtre sú však málokedy 100% účinné - obzvlášť v zachytení veľmi malých častíc ako sú prachové častice a mikróby. 

Vo vnútornej jednotke môže dochádzať ku vzniku vlhkého a teplého prostredia, napr. pri odmrazovaní alebo v režime vykurovania, ktoré vytvára ideálne podmienky pre tvorbu a šírenie plesní a mikróbov, pokiaľ nebude klimatizácia vyčistená a vydezinfikovaná.

Vonkajšie kondenzačné jednotky sú iba vo výnimočných prípadoch vybavené filtrami, tým pádom majú omnoho väčšiu tendenciu k zachytávaniu nečistôt na rozdiel od vnútorných jednotiek. Akýkoľvek nános nečistôt na povrch výmenníku pôsobí ako izolačná vrstva, ktorá výrazne znižuje prenos tepla do okolia. Následkom toho systém nebeží 100%ne, dosiahnutie požadovanej teploty trvá dlhšie, má vyššiu spotrebu energie - zvyšujú sa náklady na energiu, skracuje sa životnosť jednotlivých komponentov. 

Podobne je tomu aj pri vnútornej jednotke, kde vrstva nečistôt na výparníku znižuje schopnosť chladiva odobrať teplo z miestnosti. Čo v konečnom dôsledku môže znamenať že počas chladenia môže dochádzať k tvorbe námrazy, následne pri vypnutí zasa k topeniu námrazy, zašpineniu stien a okolitého nábytku. Pri opätovnom zapnutí jednotky môže navyše namrznutý výparník spôsobiť vážne poškodenie kompresora. 

Klasické ukazovatele znečistených a neudržiavaných klimatizačných zariadení:

  • Slabé prúdenie vzduchu
  • Zápach
  • Pokles výkonu
  • Výskyt nečistôt
  • Rastúce náklady na energiu
  • Náchylnosť k tvorbe námrazy
  • Presakovanie vody
  • Zopnutie HP & LP ochrany

Pre zamedzenie týchto problémov je dôležité čistiť klimatizačné jednotky správnymi a špeciálnymi prostriedkami, ako súčasť rutinnej servisnej údržby. 

Zdroj: advancedengineering.co.uk