PREČO VYKUROVAŤ TEPELNÝM ČERPADLOM, AKO UŠETRIŤ 60 % NÁKLADOV NA VYKUROVANIE


Čo ak by ste mohli zahriať dom aj s mrazivým vonkajším vzduchom?

Aj studený vzduch obsahuje určité teplo a vďaka technológii tepelných čerpadiel spoločnosti Mitsubishi Electric môže byť toto teplo zachytené a prenesené do domu pomocou cirkulujúceho chladiva, ktoré sa striedavo rozširuje a stláča. Aby tento proces prebiehal, keď teplota klesne pod bod mrazu, Mitsubishi Electric vyvinul originálny cirkulačný systém chladiva nazývaný okruh s injekčným vstrekovaním. Tento okruh zaisťuje, že preteká väčší objem chladiaceho média, a to dokonca aj pri nižších teplotách, takže tepelné čerpadlá sú životaschopnou voľbou aj v chladných oblastiach Slovenska.

Máme tri možnosti zlepšenia efektivity vykurovania:

A:

Vykurovanie v prechodných obdobiach klimatizáciou, systém tepelného čerpadla vzduch – vzduch.

Týmto spôsobom, môžete využiť klasickú klimatizáciu, ktorou v lete chladíte na vykúrenie priestoru v prechodnom období. Nemusíte pritom vôbec zapínať klasické elektrické alebo plynové kúrenie, prípadne prikladať drevo do krbu. Jednoducho iba ovládačom, alebo mobilnou aplikáciou zapnete vykurovaciu funkciu.

B:

Plnohodnotné vykurovanie klimatizačnými jednotkami, systém tepelného čerpadla vzduch – vzduch.

Technológia Hyper-Heating umožňuje celoročné vykurovanie, prostredníctvom tepelného čerpadla vzduch-vzduch a vnútorných splitových alebo multisplitových jednotiek. S touto technológiou môžete vykurovať so 100%-ným výkonom do teploty -15 ºC a s 75%-ným výkonom až do -25 ºC, takže je možné ju aplikovať aj v horských oblastiach. Tento  spôsob vykurovania je vhodný aj pre rekreačné chaty, ktoré nevyužívame celoročne. Objekty využívané víkendovo sú vychladnuté a trvá dlhú dobu kým sa vyhrejú na teplotu, ktorá by bola príjemná na pobyt. Prostredníctvom mobilnej aplikácie si viete tepelné čerpadlo zapnúť ešte pred príchodom a pri príchode už nemusíte riešiť ako čo najrýchlejšie vykúriť priestor.

C:

Plnohodnotné vykurovanie s ohrevom TÚV, systém tepelného čerpadla vzduch-voda.

Technológia tepelných čerpadiel sa už desaťročia používa po celom svete a spoločnosť Mitsubishi Electric vyvinula túto technológiu na výrobu Ecodanu - jedného z najmodernejších a najúčinnejších vykurovacích systémov, ktorý je dnes k dispozícii. Rozsah tepelných čerpadiel Ecodan je vhodný pre malé až veľké aplikácie, či už domáce alebo komerčné.

Systémy Ecodan od spoločnosti Mitsubishi Electric poskytujú jednoduché, obnoviteľné riešenie, ktoré sústreďuje tradičné vykurovacie systémy. Jedinečná technológia pre vysoko energeticky účinné vykurovanie, a to aj vo veľmi chladných oblastiach. Dokonca aj veľmi chladný vzduch obsahuje nejaké teplo.

Teplo sa pohybuje od teplejších objektov k chladnejším predmetom. Preto ak objekt, ktorý je vonku, je chladnejší ako vonkajší vzduch, dokonca aj pri nižších teplotách, tento objekt absorbuje teplo zo vzduchu. Tepelné čerpadlá využívajú tento základný princíp. Tepelné čerpadlá absorbujú teplo z vonkajšieho vzduchu a uvoľňujú ho vo vnútri. Základom procesu sú vlastnosti chladiva, ktoré sa používajú na prenos tepla. Keď sa chladivo roztiahne, stáva sa podstatne chladnejšie. Ak teplota chladiva klesne pod vonkajšiu teplotu, teplo z vonkajšieho vzduchu sa prenesie do chladiva. Keď je chladivo stlačené, teplota rastie viac ako vnútorná izbová teplota a toto teplo z chladiaceho média sa prenáša do vzduchu v miestnosti. Vďaka opakovaniu tohto cyklu tepelné čerpadlo nepretržite dodáva teplo, aby účinne ohrialo budovu.

Zariadenia na tepelné čerpadlá Ecodan replikujú kompletný vykurovací systém, ohrev TUV aj chladenie. Pre najbežnejšie aplikácie v modernizácii a novostavbe obsahujú všetky kľúčové komponenty, navzájom dokonale koordinované a zostavené pripravené na inštaláciu. Systémové riešenie Ecodan sa skladá z vonkajšej jednotky a vnútorného hydromodulu, ten môže byť s 200 litrovým zásobníkom alebo bez neho. Systém má vlastnú reguláciu a riadenie, samozrejmosťou je aj možnosť monitoringu energie, kde si užívateľ môže pozrieť aktuálne spotrebovanú energiu a veľa ďalších údajov. Tepelné čerpadlo je možné jednoducho ovládať prostredníctvom nástenného ovládača alebo vzdialene cez mobilnú aplikáciu.

Ecodan zahrňuje štyri rozdelené a dva monoblokové systémy. Na výber máte vonkajšie jednotky Zubadan (100%-ný výkon do -15°C a 75%-ný výkon pri teplote -28°C ) alebo Power Inverter. V závislosti od kapacity tepelného čerpadla je možné vybrať rôzne zásobníky teplej úžitkovej vody alebo vyrovnávacie zásobníky. Príslušenstvo ako trojcestný ventil, požadované snímače atď. sú súčasťou dodávky. Príslušenstvo špecifické pre systém, ktorého výber závisí od konštrukcie systému ako celku, je potrebné vybrať dodatočne z rozsahu príslušenstva.

Pre mimoriadne vysoké nároky na tepelnú výkonnosť je možné niekoľko tepelných čerpadiel Ecodan kaskádovať aj v priemyselných aplikáciách alebo v bytových komplexoch, prirodzene k dispozícii aj ako predkonfigurované súpravy do 84 kW vrátane príslušenstva.

 

V rozdelenom systéme je vnútorný modul pripravený na pripojenie vrátane doskového výmenníka tepla pripojený priamo k vonkajšej jednotke cez potrubia prepravujúce chladivo (maximálne 80 metrov)

V monoblokovom systéme je doskový tepelný výmenník už integrovaný do vonkajšej jednotky. Je pripojený k vnútornému modulu vodným okruhom

zdroj: vykuruj.sk